RSS

به اطلاع می رساند برگزاری کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو" که قرار بود روز چهارشنبه تاریخ 24 شهریورماه 1395 ساعت 14 الی 18 در محل نمایشگاه ایران فارما تشکیل گردد، به زمان دیگری موکول گردید.

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو با همکاری انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران (IrEMS)   کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو" را در روز چهارشنبه تاریخ 24 شهریورماه 1395 ساعت 14 الی 18 در محل نمایشگاه ایران فارما برگزار می نماید.

ادامه مطلب...

سمپوزیوم تخصصی "مواد سرطان زای پيرامون ما" توسط انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران (IrEMS) و با همکاری سازمان حفاظت محیط در تاریخ 23 تیرماه 1395 در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید. محور اصلی این سمپوزیوم آشنایی مخاطبین با "انواع آلاینده های سرطان زای زیست محیطی و نحوه پایش آنها" و همچنین "شناخت نقش آلاینده ها بر شیوع انواع سرطان در شهرهای آلوده کشور" بوده و مورد حمایت واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو، انجمن سرطان ایران و دفتر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل قرار داشت.

ادامه مطلب...

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران (IrEMS)  با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست سمپوزیوم تخصصی "مواد سرطان زای پيرامون ما" را در تاریخ 23 تیرماه 1395 در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می نماید. محور این سمپوزیوم آشنایی مخاطبین با "انواع آلاینده های سرطان زای زیست محیطی و نحوه پایش آنها" و همچنین "شناخت نقش آلاینده ها بر شیوع انواع سرطان" می باشد.
لازم به ذکر است که این سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی غیر مدون جهت داروسازان، پزشکان و طیف وسیعی از گروه های مشمول بوده و مورد حمایت واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو، انجمن سرطان ایران و دفتر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل قرار دارد.

دریافت برنامه ی روز برگزاری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید