RSS

مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صناع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران کنفرانس یکروزه "تغذیه و سرطان، چالشها و راهکارها" را روز پنجشنبه مورخ 29 آذر ماه 1397 در سالن شهید احدی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران برگزار می­نماید.

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران از حامیان برگزاری این کنفرانس است و شرکت کنندگان در این کنفرانس از امتیاز عضویت یکساله رایگان در انجمن برخوردار می­شوند.

ادامه مطلب...

برگزاری کارگاه اصول ایمنی و الزامات قانونی ارزیابی سمیت محصولات حوزه سلامت توسط انجمن در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته (ایران‌ فارما)

انجمن مواد جهش ­زای زیست­ محیطی ایران با همکاری آزمایشگاه تشخیص پزشکی، آسیب شناسی بالینی و تشریحی ژنتیک پزشکی بهار در روز اول این رویداد، دوشنبه 2 مهرماه 1397 از ساعت 14 الی 16، کارگاه اصول ایمنی و الزامات قانونی ارزیابی سمیت محصولات حوزه سلامت را به صورت رایگان برگزار می نماید.

ادامه مطلب...