جهت ارسال درخواست عضویت در انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران میبایست فرم عضویت را از اینجا دانلود نموده، تکمیل و امضا نمایید. سپس اسکن فرم امضا شده را همراه با تصویر کارت ملی و کارت دانشجویی یا حکم کارگزینی در یک فایل PDF به ایمیل انجمن ارسال نمایید.

پس از بررسی فرم ثبت نام تکميل شده توسط متقاضی و در صورت تاييد عضويت توسط هيات مديره انجمن و اعلام آن، متقاضی مي­بايست حق عضويت را مطابق با جدول زير به شماره حساب 0342070612 جاری فراگير بانک تجارت به نام انجمن مواد جهش زای زيست محيطی ايران واريز و اسکن فيش واريزی و يک قطعه عکس خود را به پست الکترونيک انجمن ارسال نمايد. 

 

نوع عضويت هزينه عضويت (ريال)
عضويت پيوسته و وابسته 500,000 ريال
عضويت دانشجویی 300,000 ريال
عضويت حقوقی 3.000,000 ريال