انجمن علمی مواد جهش­ زای زيست محيطی ايران (Iranian Environmental Mutagen Society (IrEMS ، شاخه ايرانی اتحادیه بین المللی International Association of Environmental Mutagenesis and Genomics Societies - IAEMGS و اتحادیه آسيايی Asian Association of Environmental Mutagen Societies - AAEMS است که با گذشت بيش از 45 سال، از سابقه عملکرد بين المللی در ميان محققين و قانونگذاران حوزه سم شناسی و ساير حوزه های مرتبط خوش درخشيده است.
هيئت موسس انجمن در سال 1388 به نمايندگی سرکار خانم دکتر سپيده اربابی رياست انجمن، جهت تاسيس انجمن اقدام نموده و با پيگيری های فراوان در سال 1390 موفق به کسب مجوز رسمی فعاليت از کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری گرديد.
اولين مجمع عمومی انجمن در مهرماه 1390 به منظور تعيين هيئت مديره تشکيل و در مردادماه سال 1391 انجمن نهايتا به ثبت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر آمد.
با گذشت بیش از چهار سال از تاسيس و با بیش از 400 نفر عضو رسمی، انجمن IrEMS ، انجمنی است فعال، پويا، تاثير گذار و برخوردار از مقبوليت علمی در سطح ملی و بين المللی که بعنوان عضو رسمی انجمن آسيايی، شناخته می شود. انجمن در تلاش است تا با تشکيل شبکه ملی بر روی جنبه‌های مختلف مواد موتاژن کار کرده، به دنبال گسترش آگاهی‌های عمومی و تخصصی و گسترش مرزهای دانش در اين زمينه با هدف کاهش اثرات مواد موتاژن در جامعه و محيط زيست باشد تا به عنوان يک مرجع علمی و فنی ملی در اين زمينه شناخته شود و مفيد واقع گردد.