RSS

کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو با همکاری انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران (IrEMS)   کارگاه تخصصی "ایمنی محصولات سلامت محور مبتنی بر فناوری نانو" را در روز چهارشنبه تاریخ 24 شهریورماه 1395 ساعت 14 الی 18 در محل نمایشگاه ایران فارما برگزار می نماید.

ادامه مطلب...

سمپوزیوم تخصصی "مواد سرطان زای پيرامون ما" توسط انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران (IrEMS) و با همکاری سازمان حفاظت محیط در تاریخ 23 تیرماه 1395 در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید. محور اصلی این سمپوزیوم آشنایی مخاطبین با "انواع آلاینده های سرطان زای زیست محیطی و نحوه پایش آنها" و همچنین "شناخت نقش آلاینده ها بر شیوع انواع سرطان در شهرهای آلوده کشور" بوده و مورد حمایت واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو، انجمن سرطان ایران و دفتر مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل قرار داشت.

ادامه مطلب...