شماره تابستان سال 2018 (Volume 3, Issue 3, Summer 2018) مجله بین‌المللی انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران  Journal of Water and Environmental Nanotechnology مشتمل بر مقالات محققین برجسته کشورهای مختلف در زمینه‌های کاربرد فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست، نانوزیست فناوری و نانومواد مورد استفاده در فرآیندهای جداسازی منتشر شد. مجله J Water Environ Nanotechnol که بصورت فصلنامه منتشر می گردد دارای رتبه علمی-پژوهشی از وزارت بهداشت بوده و دکتر محسن جهانشاهی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بابل، به عنوان سردبیر و دکتر سپیده اربابی، ریاست انجمن مواد جهش­زای زیست محیطی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی به عنوان مدیر مسئول با مجله همکاری دارند.

اعضای هیات تحریریه مجله از اساتید و محققان برجسته بین‌المللی در زمینه‌ای مختلف نانو فناوری در آب و محیط زیست و نانوزیست فناوری از دانشگاه‌های تراز اول دنیا بوده که از آن جمله می‌توان به Miriam Balaban سردبیر مجله Desalination and Water Treatment  و Bart Van Der Bruggen سردبیر مجله  Separation and Purification Journal   و دیگر محققین برجسته‌ای اشاره نمود که در هیات تحریریه‌های مجله‌های معتبر دنیا و مراکز مهم علمی عضو بوده و با مجله در حال همکاری هستند.
علاقه مندان جهت دسترسی به مقالات این مجله می توانند به وب سایت مجله به آدرس
http://www.jwent.net مراجعه نمایند.