انجمن مواد جهش زای زيست محيطی ايران در جشنواره و نمايشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محيط زيست که به همت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست در تاريخ 23 خرداد لغايت 26 خرداد ماه در محل مصلی امام خمينی (ره)  برگزار شد، حضور يافت.
اين نمايشگاه با هدف ارائه دستاوردهای حاصل از فرآيند تجاری سازی فناوری و نوآوری، فراهم کردن محيط مناسب جهت آشنايی و تفاهم ميان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمايه ‌گذاران و ساير ذينفعان عرصه تجاری‌سازی، تسهيل و بسترسازی فرآيند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری و محصولات دانش بنيان کشور، بسترسازی عرضه ايده های جديد و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در زمينه آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست برگزار شد و بعد از گذراندن پنج روز پر بار در مصلی امام خمينی (ره)  با برگزاری مراسم اختتاميه به کار خود پايان داد.
مراسم اختتاميه جشنواره و نمايشگاه ملی فناوری‌های آب، خاک و محيط زيست با حضور معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، دبير ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست و نماينده سازمان محيط زيست در مصلی تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، درطول برگزاری نمايشگاه، غرفه انجمن شاهد معرفی ساختار، اهداف و دستاوردهای انجمن برای علاقمندان و بازديدکنندگان حاضر در نمايشگاه بود.
شاخه دانشجويی انجمن مواد جهش زای زيست محيطی ايران با استقرار در غرفه انجمن، تلاش نمود تا با معرفی اهداف و  بيان عملکرد انجمن از زمان تاسيس تا کنون و معرفی واحد علوم دارويی دانشگاه آزاد اسلامي  برای عموم مردم تصويرگويايی از توانمندی ها و انسجام واحد علوم دارويی و مجموعه اعضای محترم انجمن را  به نمايش بگذارد، که خوشبختانه با استقبال و رضايت بازديدکنندگان مواجهه شد.
گسترش آگاهی‌های عمومی و تخصصی و گسترش مرزهای دانش با هدف کاهش اثرات مواد موتاژن در جامعه و محيط زيست  از جمله موضوعات اشاره شده برای علاقمندان و بازديدکنندگان از غرفه انجمن بود.
همچنين پيشنهاداتی از جانب برخی از بازديدکنندگان فعال در حوزه های مختلف علمی پژوهشی در کاربردی شدن فعاليت انجمن و مشارکت  و تعامل متقابل در  طرح ها و فعاليت ها  مطرح گرديد. 
به طور خلاصه ميتوان گفت دستاورد حضور و فعاليت چند روزه انجمن در  اين  نمايشگاه علاوه بر شناساندن انجمن به شرکت ها، نهادها و گروه‌های متخصص،  آگاهی رسانی عمومی و تخصصی به ساير عموم مردم  و عضوگيری بود و علاقمندی ساير رشته های غير مرتبط به مبحث کارسينوژن و موتاژن ها، امری بديهی و قابل توجه بود.
در خاتمه ضمن سپاسگزاری از رياست محترم انجمن و معاونت پژوه واحد علوم دارويی دانشگاه آزاد اسلامی سرکار خانم دکتر سپيده اربابی، روابط عمومی و تمامی اساتيد و همکاران واحد علوم دارويی و قدردانی از اعضای محترم انجمن برای همکاری و حضور مشترک، اميد است حضور دراين نمايشگاه در جهت پيشبرد اهداف انجمن مفيد بوده باشد.
 
 
 

 

گزارش آنا : برپایی غرفه انجمن مواد جهش‌زای زیست‌محیطی ایران در نمایشگاه ملی فناوری‌های آب، خاک و محیط زیست