موسسه بین المللی کارین پنجمین کنفرانس  بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی را با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در زمينه علوم و مهندسی و بررسی چالش های علمی و اجرایی در فرایند کاربرد آن از تمام مناطق جغرافیایی، در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی با مشارکت دو دانشگاه Istanbul Sabahattin Zaim University و  Kaunas University of Technology، در تاریخ 25 آبان 1395  مطابق با 15November  2016  در شهر لندن ، انگلستان برگزار می نماید. انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران از حامیان برگزاری این کنفرانس است.  اعضای انجمن جهت حضور در این کنفرانس از 10% تخفیف بهره مند می گردند.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت این کنفرانس به آدرس http://rstconf.com مراجعه نمایند.