موسسه بین المللی کارین سومین کنفرانس  بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست را با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در زمينه­های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی، اقتصاد و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه فناوری کشاورزی و بررسی چالش های علمی و اجرایی در فرایند کاربرد آنها از تمام مناطق جغرافیایی، در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی با مشارکت سازمان­ها و مجامع علمی و دانشگاهی، در تاریخ 25 آذر 1395  مطابق با 15 December  2016 در سنگاپور، برگزار می نماید. انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران نیز از حامیان برگزاری این کنفرانس است و  اعضای انجمن جهت حضور در این کنفرانس از 10% تخفیف بهره مند می گردند.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند به سایت این کنفرانس به آدرس http://3aseconf.com مراجعه نمایند.