انجمن مواد جهش ­زای زیست محیطی ایران در آخرین ارزیابی عملکرد سال 1395 که هر ساله توسط کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می­پذیرد موفق شد از جایگاه B به جایگاه انجمن­های برتر با رتبه A ارتقاء یابد.

لازم به ذکر است پس از اخذ مجوز رسمی فعالیت انجمن از سوی کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1390 و نهایتا ثبت رسمی انجمن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرداده ماه 1391 هر ساله گزارش عملکرد انجمن زیر نظر ریاست انجمن، خانم دکتر سپیده اربابی بیدگلی، تنظیم و توسط کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بدین ترتیب انجمن در دو سال اول فعالیت خود با کسب امتیاز 294.5 در سال 1392  و امتیاز 272.75 در سال 1393 در رتبه انجمن­های گروه C قرار گرفت. در دوره دوم هیات مدیره، در سال 1394 با ارتقاء فعالیت­های انجمن، طبق شاخص­های ارزیابی تعیین شده توسط کمسیون انجمن­ها در زمینه توانمندسازی انجمن از لحاظ ساختاری، تعداد اعضا و تشکیل شاخه­ دانشجویی و کمیته ­های علمی و تخصصی، مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی از طریق انتشار خبرنامه، مجلات علمی- ترویجی و پژوهشی و برگزاری رویدادهای مرتبط و توسعه تعاملات ملی و بین المللی از طریق همکاری در برگزاری رویدادهای مرتبط و عضویت در اتحادیه­ های منطقه ­ای و بین­ المللی و دیگر فعالیت­ها با تفاوتی قابل ملاحظه با کسب امتیاز 709.5  موفق به اخذ رتبه B گردید و در ادامه فعالیت­های خود در آخرین ارزشیابی مربوط به سال 1395 با ارتقاء فعالیت های خود در زمینه مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی و توسعه تعاملات ملی و بین­ المللی با کسب امتیاز  822.5 موفق به اخذ رتبه A گردید.

کسب این موفقیت را به اعضای هیات مدیره، اعضای انجمن و همچنین اتحادیه انجمن­ های متناظر بین­ المللی و آسیایی تبریک عرض نموده، امید است کسب این موفقیت بزرگ انگیزه ای شود برای تلاشی مضاعف در راستای ارتقاء فعالیت­های علمی جدید، دستیابی به مرجعیت و مدیریت علمی و توسعه تعاملات در سطح ملی و بین­ المللی.