مجله بین المللی Journal of water and Environmental Nanotechnology  با هدف فراهم نمودن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و دانش علمی و فنی بین مراکز دانشگاهی و پژوهشی در سطح بین المللی و با اعضای هیات تحریریه مجرب جهانی و هم چنین ارائه آخرین دستاوردها و یافته های تحقیقاتی پژوهشگران داخل و خارج کشور در راستای رسوخ فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست، ایمنی نانویی, ارزیابی و مدیریت مخاطرات نانویی به صاحب امتیازی "انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران" و با همکاری " ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" و " پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل"  به فعالیت می پردازد.مجله JWENT بصورت فصلنامه  الکترونیکی و چاپی به مدیر مسئولی پروفسور اربابی و سردبیری پروفسور جهانشاهی منتشر می‌شود.

 اعضای هیات تحریریه مجله از اساتید و محققان برجسته بین‌المللی در زمینه‌‌های مختلف نانو محیط زیست، آب و نانوزیست فناوری از دانشگاه‌‌های تراز اول دنیا بوده که در هیات تحریریه‌‌های مجله‌‌های معتبر دنیا و مراکز مهم علمی عضو بوده و با مجله در حال همکاری هستند.

 مقالات چاپ شده در مجله بصورت Open Access در اختیار علاقمندان و مخاطبان قرار گرفته و هیچ هزینه ای بابت پذیرش و داوری مقالات دریافت نمی شود و سعی شده است تا فرایند دریافت تا پذیرش مقاله با رعایت دقت در بررسی کیفیت مقاله و نوآوری، بسیار کوتاه (حداکثر دو ماه) باشد.

 مقالات مجله علمی پژوهشی JWENT دارای DOI (شناساگر دیجیتالی مقالات) بوده و مقالاتی که در این مجله چاپ می گردند در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index خواهند شد:

 

CAS Source Index (A Division of The AMERICAN CHEMICAL SOCIETY)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Google Scholar
Scientific Indexing Services     (SIS)
Electronic Journals Library (EZB)
Open Academic Journals Index (OAJI)


 براساس آیین‌نامه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات داخلی در حوزه فناوری نانو و تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، به آن مقاله حمایت تشویقی به مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعلق می‌گیرد.

 این مجله از دریافت مقالات علمی پژوهشی اعضاء هیات علمی، محققین و دانشجویان، بطور عام در زمینه بکار گیری علوم و فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست استقبال می‌نماید.

 

Print ISSN    2476-7204
Online ISSN   2476-6615

http://www.jwent.net